Berberin 100mg (10vỉ x 10 viên)

 

Quy cách: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Thành Phần:
Berberin clorid 100 mg
Nhà sản xuất: Xí nghiệp Dược phẩm 120 - Armephaco


Thành phần

Tham Chiếu Cụ Thể

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: