Ameflu ban ngày Siro - OPV

 

Quy cách: Chai 60 ml
Thành Phần:
Acetaminophen 160 mg, Phenylephrin HCl 2,5 mg, Dextromethorphan 5 mg
Nhà sản xuất: Công Ty Cổ Phần Dược phẩm OPV


Thành phần

Tham Chiếu Cụ Thể

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: