Polygynax

 

  • Quy cách: Hộp 2 vỉ x 6 viên

  • Thành phần: Néomycine sulfate 35.000UI, Polymyxine sulfate 35.000UI, Nystatine 100.000UI. (Diméthylpolysiloxane)

  • Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm Innothera Chouzy – Pháp


Thành phần

Tham Chiếu Cụ Thể

11 sản phẩm khác trong cùng danh mục: