ích mẫu ( 2 vỉ x 10 viên/H ) - Đại Y

 

Quy Cách : Hộp 2 vỉ x 10 viên
Thành Phần : Ích mẫu  4,2g, Hương phụ  1,312g, Ngải cứu  1,050g
Nhà sản xuất : Công Ty TNHH Dược Phẩm Đại Y


Thành phần

Tham Chiếu Cụ Thể

11 sản phẩm khác trong cùng danh mục: