Paracetamol 500mg (lọ 500v.nang) - Phúc Vinh

 

Quy Cách :  Lọ 500 viên
Thành Phần :  Paracetamol 500 mg
Nhà sản xuất :   Công ty cổ phần dược Phúc Vinh


Thành phần

Tham Chiếu Cụ Thể

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: