Pacemin-B1(100gói/H) - Hà Tây (Paracetamol)

 

Quy Cách : Hộp 100 gói x 2.5g
Thành Phần : Paracetamol  325mg, Thiamin nitrat  l0mg, Clorpheniramin maleat  2mg
Nhà sản xuất :  Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây


Thành phần

Tham Chiếu Cụ Thể

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: