Phazandol Extra (15vỉx12v/h) - Phúc Vinh

 

Quy Cách : Hộp 15 vỉ x 12 viên
Thành Phần : Paracetamol 500 mg, Caffeine 65 mg
Nhà sản xuất :  Công ty cổ phần dược Phúc Vinh


Thành phần

Tham Chiếu Cụ Thể

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: