Vintrypsine (Alpha Chymotrypsin) (5 lọ+ 5 dung môi) - VP

 

Quy Cách :  Hộp 5 Lọ + 5 Ống nước cất x 1ml
Thành Phần :  Alpha Chymotrypsin  5000UI
Nhà sản xuất :  Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc  


Thành phần

Tham Chiếu Cụ Thể

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: