Efferangan 80mg

 

Quy cách: Hộp 10 viên đặt 

Thành phần: Paracetamol 80mg

Nhà sản xuất: Bristol Myers Squibb (BMS)


Thành phần

Tham Chiếu Cụ Thể

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: