Alphachymotrypsin 4200 Armephaco (H/2 vỉ x 10 viên) Alu

 

Hóa đơn nhanh
  • Quy cách: Hộp 25 vỉ, mỗi vỉ 4 viên

  • Thành phần: Alphachymotrypsin 4,2mg

  • Nhà sản xuất: Armephaco


Thành phần

Thông tin chi tiết

Hóa đơn nhanh
default

Tham Chiếu Cụ Thể

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: