Efferangan 500mg

 

Quy cách: Hộp 4 vỉ x 4 viên 

Thành phần: Paracetamol 500mg

Nhà sản xuất: Bristol Myers Squibb (BMS)


Thành phần

Tham Chiếu Cụ Thể

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: