Efferangan 150mg

 

Quy cách: Hộp 12 gói 

Thành phần: Paracetamol 150mg

Nhà sản xuất: Bristol Myers Squibb (BMS)


Thành phần

Tham Chiếu Cụ Thể

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: