Coldko

 

Quy cách: Hộp 5 viên

Thành phần: Paracetamol 500 mg, Chlorpheniramin maleate 2 mg, Dextromethophan Hydrobromid 10 mg.

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà - Namha Pharma


Thành phần

Tham Chiếu Cụ Thể

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: