Famotidin (10 vỉ x10v/h ) - Hà Tây

 

Quy Cách : Hộp 10 vỉ x 10 viên
Thành Phần : Famotidin  40mg
Nhà sản xuất :  Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây


Thành phần

Tham Chiếu Cụ Thể

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: