Fortrans Pháp (4 gói/H)

 

Quy Cách :  Hộp 4 gói
Thành Phần :  Natri bicarbonate 1.68g ,Macrogol 4000 64g, Potassium 0.75g, Sodium chloride 1.46g, Natri sulfat 5.7g, Natri saccharin 0.1g
Nhà sản xuất :   Beaufour Ipsen (Pháp)


Thành phần

Tham Chiếu Cụ Thể

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: