Banupyl-Kit (H/7vỉ x6v)- Micro

 

Quy Cách : Hộp 7 hộp nhỏ x 6 viên
Thành Phần : Lansoprazole (30mg), Tinidazole (500mg), Clarithromycin (250mg)
Nhà sản xuất : Micro Labs - Ấn Độ


Thành phần

Tham Chiếu Cụ Thể

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: