Nabica - Hóa Dược

 

Quy Cách : Gói 100g
Thành Phần : Natri hydrocarbonat 99,99g, Bột ô tặc cốt  10mg
Nhà sản xuất : Công ty Cổ phần Hoá Dược Việt Nam


Thành phần

Tham Chiếu Cụ Thể

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: