DEP nước (Lọ thủy tinh) - Hoá Dược

 

Quy Cách :  Cầu 10 Lọ x 17ml
Thành Phần :  Diethyphtalat 5.1g, Ethanol 90%  vừa đủ  17ml
Nhà sản xuất :   Công ty CP Hóa Dược Việt Nam


Thành phần

Tham Chiếu Cụ Thể

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: