Erylik 30g

 

  • Quy cách: Tuýp 30g 

  • Thành phần: Erythromycin 4g; Tretinoin 0,025g

  • Nhà sản xuất: Laboratoires Chemineau


Thành phần

Tham Chiếu Cụ Thể

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: