D.E.P nước 17ml Hóa Dược

 

  • Quy cách: Lọ 17ml

  • Thành phần: Diethyl phtalat, sáp ong trắng.

  • Nhà sản xuất:  Công ty Cổ phần Hóa Dược Việt Nam


Thành phần

Tham Chiếu Cụ Thể

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: