Theralene Siro

 

  • Quy cách: Chai 90 ml

  • Thành phần: Alimemazin 0.050g/100ml

  • Nhà sản xuất: Sanofi (Pháp)


Thành phần

Tham Chiếu Cụ Thể

1 sản phẩm khác trong cùng danh mục: