OREDU 200ml(Cam)Look/6c TW28

 

Quy Cách : Hộp 1 Chai 200ml
Thành Phần : Glucose 2,7g, Natri Cirat 0,58g, Natri clorid 0,52g, Kali Clorid 0,3g
Nhà sản xuất : Công ty cổ phần sản xuất dược liệu trung ương 28


Thành phần

Tham Chiếu Cụ Thể

16 sản phẩm khác trong cùng danh mục: