Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Thuốc tốt 3 vùng miền là trang web thuộc Công ty dược phẩm do đó thuốc và thực phẩm chức năng không áp dụng chính sách bảo hành như các đồ điện tử, đồ gia dụng…. Trên mỗi sản phẩm có in Ngày sản xuất, hạn sử dụng nhà sản xuất.